Повтаряща се задача (RepeatTask) — наследник на SimpleTask

Повтаряща се задача (RepeatTask) — наследник на SimpleTask

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/commit/45cacd754f5868c91b672e18db4d4e6d9f348a90, за да отворите ресурса.