Щракнете върху Повтаряща се задача (RepeatTask) — наследник на SimpleTask, за да отворите ресурса.