Щракнете върху Сериализация в JSON формат, за да отворите ресурса.