Първоначална последователна реализация на стек

Първоначална последователна реализация на стек

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/bf8f7d8f14b2ec141038c8b3d3958a27e08874d5/stack, за да отворите ресурса.