Първоначална последователна реализация на стек

Първоначална последователна реализация на стек