Три реализации на стек: последователна, разширяваща се и свързана

Три реализации на стек: последователна, разширяваща се и свързана

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/73323e18b0bb64f1f600e0c460b3aa1cc2854fcc/stack, за да отворите ресурса.