Три реализации на стек: последователна, разширяваща се и свързана

Три реализации на стек: последователна, разширяваща се и свързана