Пример за (ненужен) конструктор за копиране в класа Rational

Пример за (ненужен) конструктор за копиране в класа Rational

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/ea8ae9ba9b418ccd06329c8e0a40b78ee2c5b0cd/rational, за да отворите ресурса.