Пример за (ненужен) конструктор за копиране в класа Rational

Пример за (ненужен) конструктор за копиране в класа Rational