Повтаряща се задача (RepeatTask) — директна реализация

Повтаряща се задача (RepeatTask) — директна реализация