Повтаряща се задача (RepeatTask) — използване на шаблона прототип (Prototype)

Повтаряща се задача (RepeatTask) — използване на шаблона прототип (Prototype)

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/0e1b23c8df46fb413e6d662228a94aa0ee0f3a76/tasks, за да отворите ресурса.