Повтаряща се задача (RepeatTask) — използване на шаблона прототип (Prototype)

Повтаряща се задача (RepeatTask) — използване на шаблона прототип (Prototype)