Реализация на сложна задача (ComplexTask)

Реализация на сложна задача (ComplexTask)