Добавяне на тип към сериализацията: подготовка за десериализация

Добавяне на тип към сериализацията: подготовка за десериализация